گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي

رزومه

نام : سمیه نام خانوادگی : معتمد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : s.motamed63@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ساختارهاي جبري منطق-جبر
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 91
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 87
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 85
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: اصول و مبانی مدیریت
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی دانشگاه
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با آیین نامه های آموزشی و پژوهشی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: اخلاق علمی و حرفه ای 2
ارائه دهنده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت 1
ارائه دهنده : دبیرخامه شورای منطقه هفت
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت 3
ارائه دهنده : دبیرخامه شورای منطقه هفت
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: علم و دین و آداب تعلیم و تربیت در اسلام
ارائه دهنده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: اندیشه سیاسی در اسلام
ارائه دهنده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: تحول در علوم انسانی
ارائه دهنده : سازمان بسیج اساتید
محل دوره : سالن رازی معاونت غذا و دارو طول دوره : 2 ساعت
عنوان دوره: بصیرت سیاسی
ارائه دهنده : سازمان بسیج اساتید
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : یک روزه
عنوان دوره: کارگاه آموزشی آشنایی با آمار و نرم افزار SPSS مقدماتی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 24 ساعت