گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

دانلود رزومه
نام : گلناز نام خانوادگی : ارباب
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : g.arbab@iauba.ac.ir
ایمیل : g.arbab@iauba.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : 1-ورزش و بيماري ها (بيماران قلبي -عروقي-بيماران تالاسمي)2- سالمندي 3- استرس اکسايشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : تاثیر تمرین مقاومتي -استقامتي هم¬زمان برمقادیر سرمیNT-pro BNP بیماران بتا تالاسمی ماژور
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دستیارآزمایشگاه علوم ورزشی
ارائه دهنده : پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل دوره : مشهد طول دوره : 60 ساعت
عنوان دوره: ماساژ ورزشی
ارائه دهنده : انجمن پزشکان ورزشی
محل دوره : تهران طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: آنایز ترکیب بدنی
ارائه دهنده : انجمن پزشکان ورزشی
محل دوره : تهران طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: ملاحظات طبی کار با وزنه
ارائه دهنده : پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه فردوسی
محل دوره : مشهد طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: اصول تعلیم و تربیت 1 و اخلاق علمی و حرفه ای 2
ارائه دهنده : مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 32ساعت
عنوان دوره: ارزشیابی و اندازه گیری پیشترفت تحصیلی
ارائه دهنده : دفتر مدیریت دانش و توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس
ارائه دهنده : دفتر مدیریت دانش و توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عبا
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: الگوهای یاددهی و یادگیری
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: نحوه مطالعه و درک متون مطبوعاتی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: آشنایی با کامپیوتر و ویندوز 7
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : دوره آموزشی تئوری مربی گری(یازده گانه )
محل دوره : اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان تاریخ دوره :