مهندس زینب علی یاس
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : زینب نام خانوادگی : علی یاس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : znb_aliyas@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی معماری
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : Universiti Teknologi Malaysia سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : Universiti Putra Malaysia سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :