مهندس زینب علی یاس
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : زینب نام خانوادگی : علی یاس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : znb_aliyas@yahoo.com
ایمیل : znb_aliyas@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :