دکتر امین کریمی زاده
گروه آموزشی : مهندسی برق و الکترونیک
دانشکده : -

رزومه

نام : امین نام خانوادگی : کریمی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : Aminkzee@gmail.com
ایمیل : Aminkzee@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :