دکتر حمید باقری دهبارز
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات عرب

رزومه

نام : حمید نام خانوادگی : باقری دهبارز
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :