لاله اسحاق زاده
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : لاله نام خانوادگی : اسحاق زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : laleh969@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :