گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : امیر نام خانوادگی : پلهم عباسی
تاریخ تولد : Mar 25 1975 12:00AM
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : apabbasi@yahoo.com
ایمیل : apabbasi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : هيدرولوژي- GIS و RS
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مرتع و آبخیزداری
دانشگاه محل تحصیل : یزد- دانشکده اردکان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : مطالعه جامع آبخیزداری حوزه ابخیز چاه خونی میبد
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیابان زدایی
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : تعیین رویشگاه گونه های گیاهی با استفاده از GIS و RS
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی آبخیزداری
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : --
عنوان پایان نامه : ارزیابی پروژه های آبخیزداری
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 16
عنوان دوره: آشنایی با آیین نامه آموزشی
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8
عنوان دوره: تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 64
عنوان دوره: کاربرد فن‌آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 10
عنوان دوره: چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8
عنوان دوره: تبیین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 40
عنوان دوره: کارگاه آموزشی اقدام پژوهی
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 24
عنوان دوره: آشنایی با وظایف و نقش ارزیاب در دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 24
عنوان دوره: تربیت مدرس کارافرینی
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8
عنوان دوره: کارآفرینی برای همه
ارائه دهنده : واحد بندر عباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8