افشین آرمین
گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : افشین نام خانوادگی : آرمین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : af.armin@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :