گروه آموزشی : اقتصاد و گمرک
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - اقتصاد بازرگاني

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : مهسا نام خانوادگی : محقق زاده
تاریخ تولد : Mar 21 1981 12:00AM
محل تولد : شیراز
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.mohagheghzadeh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اقتصاد نظری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : Analysis of Financial Innovation Effects on Money Demand Function
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی- اقتصاد انرژی و محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه : Pollution and Fiscal Policy in Iran Economy