گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : فرید نام خانوادگی : معین پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : F.moeinpour@gmail.com
ایمیل : F.moeinpour@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : شيمي آلي محاسباتي، واکنشهاي حلقه زايي، نانو کاتاليست ها، واکنشهاي چندجزيي، نانو مغناطيس ها، نانو جاذب ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی آلی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : Investigation into the regiochemistry of 1,3-dipolar cycloaddition reactions of nitrileimines with various dipolarophies: A combined experimental and theoretical approach
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی آلی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : ستفاده از زئوليت‏هاي طبيعي تعويض يوني شده با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزور جهت محافظت زدايي تري متيل سيليل و تتراهيدروپيرانيل اترها،استال‏ها ، كتال ها ، تيواستال‏ها و تيوكتال‏ها
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مدل سرآمدی سازمان
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: بهبود و ارتقاء فرایندهای سازمانی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: تربیت ارزیابان حرفه ای آموزش
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مدیریت استراتژیک
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Problem based learing
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: نتیجه گرایی در سازمانها
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مدیریت تغییر
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: ضیافت اندیشه اساتید
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Problem solving techniques
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : روشهای حل مساله و تفکر خلاق
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت زمان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنایی با تکنیکهای مقاله نویسی در مجلات ISI
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس تاریخ دوره :