گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

دانلود رزومه
نام : نوشین نام خانوادگی : تقی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : nooshin.taghinejad@gmail.com
ایمیل : nooshin.taghinejad@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : بازي هاي رايانه اي-روانشناسي مثبت نگر( تاب آوري، راهبردهاي رويارويي، خلاقيت)-ذهن آگاهي-مولانا-هنردرماني- آموزش مقاله نويسي علمي.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مازندارن-ساری سال اخذ مدرک : 83
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پیام نور تهران سال اخذ مدرک : 88
عنوان پایان نامه : تاثیر بازی های رایانه ای پرخاشگرانه و غیرپرخاشگرانه بر خلاقیت و خودپنداره نوجوانان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان سال اخذ مدرک : 92
عنوان پایان نامه : مقایسه تاب آوری، راهبردهای رویارویی و اختلال های درون نمود و برون نمود در کودکان با و بدون سرپرستی والدین
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آموزش مدیران گروه
ارائه دهنده : دکتر مازیار یحیوی
محل دوره : دانشگاه آزاد بندرعباس طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: اخلاق حرفه ای
ارائه دهنده : توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه آزاد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد بندرعباس طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دکتر وفا نادرنیا
محل دوره : دانشگاه آزاد بندرعباس طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره: اصول جمله نویسی ونگارش به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دکتر وفا نادرنیا
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره: برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس
ارائه دهنده : توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه آزاد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره: فرآیندسازی در روان درمانی
ارائه دهنده : دکتر مجید یوسفی لویه
محل دوره : مرکز خدمات روانشناختی آرمش طول دوره : 20ساعت
عنوان دوره: فنون مصاحبه، نظریه های مشاوره و روان درمانی ، آزمون های روانشاختی
ارائه دهنده : دکتر سیمین حسینیان، دکتر شکوه نوابی نژاد
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره : 4 ماه
عنوان دوره: آزمون هوش وکسلر کودکان
ارائه دهنده : دکتر حمزه گنجی
محل دوره : سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ایران طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: عوامل پیشرفت تحصیلی در کودکان و نوجوانان
ارائه دهنده : دکتر ناصر کاظمی
محل دوره : سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ایران طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: باز نگری در فرآیندسازی در رواندرمانی
ارائه دهنده : دکتر مجید یوسفی لویه
محل دوره : مرکز خدمات روانشناختی آرمش طول دوره : 11 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کاربرد اصول و مفاهیم مشاوره در ایجاد رابطه انسانی مطلوب با دانشجویان
محل دوره : منطقه 15 دانشگاه آزاد تاریخ دوره : 91/11/25
عنوان دوره : آموزش پروپوزال و مقاله نویسی برای دانشجویان دانشگاه آزاد بندرعباس( دوازده دوره)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دوره : 1394