گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مادر و کودک

رزومه

نام : اشرف نام خانوادگی : بیرامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : ramshin16@yahoo.com
ایمیل : RAMSHIN16@YAHOO.COM
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان قدس تهران سال اخذ مدرک : 1364
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1367
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اموزش داخلی جراحی پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش بهداشت مادرو کودک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه میسور سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مقاله نویسی به انگلیسی
ارائه دهنده : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
محل دوره : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار طول دوره : 30روزه
عنوان دوره: اصول و روش تحقیق به انگلیسی
ارائه دهنده : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
محل دوره : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار طول دوره : 14روزه
عنوان دوره: اموزش زبان انگلیسی مقدماتی
ارائه دهنده : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
محل دوره : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار طول دوره : 6ماه
عنوان دوره: زبان انگلیسی متوسط
ارائه دهنده : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
محل دوره : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار طول دوره : 9ماه
عنوان دوره: زبان انگلیسی پیشرفته
ارائه دهنده : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
محل دوره : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار طول دوره : 8ماه
عنوان دوره: تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC
ارائه دهنده : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
محل دوره : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار طول دوره : 1ماه
عنوان دوره: کارگاه روش تحقیق
ارائه دهنده : معاونت اموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان طول دوره : 1روزه

دل را به صفای دوست پیوند بزن