گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

دانلود رزومه
نام : علی نام خانوادگی : امیری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حسابداري مديريت - حسابرسي - حسابداري مالي و بازاريابي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : کشور هند سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی حسابداری سنجش مسولیت بر برنامه ریزی