گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاري

رزومه

نام : شکوفه نام خانوادگی : زارعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : shekufezaree@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی فسا سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانپرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سلامت روان مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارگاه مقاله نویسی
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محل دوره : دانشکده پرستاری و مامایی طول دوره : ۶ ساعت
عنوان دوره: کارگاه اندنوت
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محل دوره : دانشکده پرستاری و مامایی طول دوره : ۴ ساعت
عنوان دوره: کارگاه رفرنس نویسی
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
محل دوره : معاونت پژوهشی طول دوره : ۱۶ ساعت