گروه آموزشی : مهندسی برق و الکترونیک
دانشکده : -

رزومه

نام : علی نام خانوادگی : تجویدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سيستمهاي مخابراتي سيار و سيستمهاي شناسايي با استفاده از امواج راديويي RFID
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :