گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : مهدی نام خانوادگی : دسینه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : M.Dasineh@iauba.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : حسابداری مالی ، ریسک نامطلوب ، ساختار سرمایه ، حاکمیت شرکتی ، آموزش در حسابداری
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : تهران مرکزی سال اخذ مدرک : 97-93
عنوان پایان نامه : ریسک نامطلوب سود و بررسی ارتباط آن با شاخص های حسابداری، مالی و تولید ناخالص داخلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : بندرعباس سال اخذ مدرک : 87-85
عنوان پایان نامه : ارتباط ساختار تامین مالی با تصمیمات سرمایه گذاری دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور بندرعباس سال اخذ مدرک : 84-80
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حسابداری مالی ، صورت های مالی ، کاربرد استانداردها، حسابداری برای مدیران غیرمالی
محل دوره : سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی تاریخ دوره :