گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : -

رزومه

نام : فرهاد نام خانوادگی : عذباشی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : f.ozbashi@gmail.com
ایمیل : f.ozbashi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پلهاي سنگي- بهسازي لرزه اي- سازه هاي فولادي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران - سازه
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه :