دکتر مهناز برخورداری
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه

رزومه

نام : مهناز نام خانوادگی : برخورداری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mahnaz_barkhordari@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :