گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : مهناز نام خانوادگی : برخورداری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mahnaz_barkhordari@yahoo.com
ایمیل : mahnaz_barkhordari@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :