گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

  • دانشجویان محترم ترجمه انفرادی 1 برای دریافت فایل ترجمه به قسمت دانلود فایل مراجعه نمایید.
رزومه

نام : فضل الله نام خانوادگی : صمیمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : fazl.samimi67@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : خواجه نصیر الدین طوسی کرمان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اموزش ربان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : Rapport Managment Approach to Reprimand: A Comparative Study of Native Persin Speakers & EFL Learners
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اموزش زبان انگیسی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران (پردیس قشم) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : On the Development of a Model of Discipline-Specific Reading Strategies Used by Iranian EFL Learners