دکتر سارا ادیبی سده
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : سارا نام خانوادگی : ادیبی سده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :