گروه آموزشی : اقتصاد و گمرک
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : مهران نام خانوادگی : افراسیابی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mehranafra21@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد خرد و کلان ، پول ، ارز و بانکداري، اقتصاد توسعه، تجارت و ماليه بين الملل ، بازار سرمایه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی- تهران سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مازندران سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی شهرستان حاجی آباد ( هرمزگان )
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سیستان و یلوچستان سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه : بررسی اثر سرمایه انسانی و نفت بر همگرایی منطقه ای در ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی