گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

رزومه

نام : آژیر نام خانوادگی : خلیل اریا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : khalilaria2010@gmail.com
ایمیل : khalilaria2010@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فيزيولوژي گياهي- سيستماتيک گياهي -ژنتيک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زیست شناسی علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد واحد تهران شمال سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : تاثیر نیترات روی عوامل بیومتریک وبیوشیمیایی گیاه دارویی کاسنی