گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - محيط زيست

رزومه

نام : صابر نام خانوادگی : قاسمی
تاریخ تولد : Sep 8 1972 12:00AM
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : saberghasemi@gmail.com
ایمیل : saberghasemi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : -روش تحقيق -اكولوژي و مديريت حيات وحش - ارزيابي زيستگاه ها و تنوع زيستي -بوم شناسي سيماي سرزمين - ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : شیلات و محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : بررسی ساختار اکولوژیکی دریاچه اوان قزوین
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : بررسی ساختار بوم سازگان تالاب بین المللی آلاگل
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت حیات وحش
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه UPM سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : Population of Waterbirds in Two Different Mangrove Types Avicennia and Rhizophora in Iran