گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

نام : سکینه نام خانوادگی : اسفندیاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : esfandiari.576@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی الی
دانشگاه محل تحصیل : سیستان و بلوچستان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : نیتراسیون ترکیبات فنلی توسط نیترات های فلزی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : شیمی محض
دانشگاه محل تحصیل : شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: اصول و مبانی مدیریت
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: نحوه نگارش CV
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دانش افزایی معرفت شناسی اسلامی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :