دکتر احسان شفیعی لیراوی نژاد
گروه آموزشی : مهندسي مواد و متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسي مواد

کتاب ها

:: Recrystallization

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2013
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : Intech
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 10.5772/34445
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1