گروه آموزشی : اقتصاد و گمرک
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

کتاب ها

:: ماليه عمومي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 95
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : بهتا پژوهش
تعداد صفحات : 150
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم تهمتن -
:: پول و ارز و بانکداري

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 92
ناشر :
نام ناشر : بهتا پژوهش
تعداد صفحات : 160
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: پول و ارز و بانکداري

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 92
ناشر :
نام ناشر : بهتا پژوهش
تعداد صفحات : 160
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: اقتصاد رياضي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 92
ناشر :
نام ناشر : بهتا پژوهش
تعداد صفحات : 120
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-7093-15-3
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: اقتصاد خرد

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 91
ناشر :
نام ناشر : انتشارات قم
تعداد صفحات : 260
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

1