گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مادر و کودک

کتاب ها

:: فرايند اموزش به بيمار

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سخنوران
تعداد صفحات : 118
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک : 9786006097121
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : راشین علیزاده اذر -
:: پرستاري سلامت فرد و خانواده

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سخنوران
تعداد صفحات : 118
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک : 9786004558037
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : راشی علیزاده اذر -
:: بهداشت مدارس

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سخنوران
تعداد صفحات : 115
قطع کتاب :
شماره شابک : 9786004558099
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ثریا نظیری - راشین علیزاده اذر -

1