گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس آزمايشگاه فیزیک مکانیک و الكتريسيته را با اینجانب انتخاب نموده اند می رساند، دستور كار این آزمايشگاه در سايت اينترنتي شركت شرق آزما موجود است. آدرس دانلود دستور كار : http://sharghazma.ir/pdf/new%20ketab%20pdf.pdf
کتاب ها

:: اپتيک

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تعداد صفحات : 364
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 6-381-223-964-978
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر پناهی -
:: مقدمه بر فيزيک آماري

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1391
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تعداد صفحات : 360
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 3-1260-10-964-978
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر پناهی - محمد علی محمدی -

1