گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • کلاس جبراني ریاضی پیش در تاريخ 5/24 روز يک شنبه در ساعت 10 تشکيل ميشود هفته آينده کلاس تشکيل نمي شود 5/27 کلاس آخر براي درس دادن تشکيل مي شود.
  • كلاس جبراني براي درس رياضي يك و رياضيات و آمار در تاريخ سه شنبه 95/5/26 در ساعت 11
  • كلاس جبراني براي درس رياضي يك و رياضيات و آمار در تاريخ سه شنبه 95/5/26
ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد