مهندس علیرضا دهقان بنادکی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : -

  • دانشجوياني كه درس كارآموزي را در نيمسال اول 94-95 اخذ نموده اند نسبت به دانلود گزارش كارآموزي اقدام نمايند بديهي است ثبت نمره پاياني منوط به ارائه گزارش كارآموزي مطابق فرمت مصوب و تاييد استاد راهنما مربوطه مي باشد
  • دانشجوياني كه دروس پرو‍زه بتن، راه و فولاد را در نيمسال اول 94-95 اخذ نموده اند نسبت به دانلود فرم گزارشات مرحله اي اقدام نموده و به تاييد اساتيد راهنما خود برسانند بديهي است ثبت نمره پاياني دانشجو منوط به ارائه گزارشات مرحله اي به استاد راهنما و گروه عمران مي باشد.
ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد