گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه

دانلود فايل

:: ایستایی(3)
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 33
:: چندجمله ای های درونیاب(محاسبات عددی)
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 30
:: ایستایی(2)
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 34
:: ایستایی و محاسبات عددی
تعداد فایل ها : 22
بازدید : 55

1