گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • جلسه اول آنلاین فیزیک 1
  • جلسه اول آنلاین ایستایی
  • جلسه اول آنلاین دینامیک
دانلود فايل

:: فیزیک 2(الکتریسیته ساکن)
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 124
:: فیزیک 1- حرکت قسمت اول
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 86

1