گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : -

دانلود فايل

:: قسمت های خواندنی کتاب سیستم عامل
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 166
:: نمونه سوالات مدار منطقی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 174
:: تمرینات پایان فصل مدار منطقی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 163
:: كتاب رمزنگاري و امنيت شبكه هاي كامپيوتري - ويليام استالينگز
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 109
:: نمونه سوالات سیستم عامل
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 280
:: نمونه سوالات تستی شبکه های کامپیوتری
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 469
:: نمونه سوالات تشریحی شبکه های کامپیوتری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 451
:: برنامه نویسی
تعداد فایل ها : 20
بازدید : 257

1