گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

  • دانشجویان محترم ترجمه انفرادی 1 برای دریافت فایل ترجمه به قسمت دانلود فایل مراجعه نمایید.
دانلود فايل

:: ترجمه انفرادی 1
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 506
:: تجزیه و تحلیل کلام
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 147
:: کتاب درس تجزیه و تحلیل کلام
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 146
:: چگونه پروپوزال بنویسیم(How to write a proposal)
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 285
:: Structure of a Thesis( ساختار پایان نامه)
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 327

1