گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : -

  • کلاس های هفته آینده، به جای روزهای سه شنبه 95/9/30 و چهارشنبه 95/10/1، به ترتیب در روزهای یکشنبه 95/9/28 و دوشنبه 95/9/29، در همان ساعت برگزار خواهد شد
  • برای دانلود فایل پاورپوینت کلاسی به قسمت دانلود فایل مراجعه نمایید.
سوابق اجرایی

:: عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ شروع : Feb 4 2005 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس ارشد سازه های آبی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مهندسین مشاور آمایش آب و خاک
تاریخ شروع : Jan 21 2004 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 20 2011 12:00AM1