گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: مدیر عامل شرکت داده پژوه ایرانیان

مؤسسه محل اشتغال : شرکت داده پژوه ایرانیان (سنیک)
تاریخ شروع : May 25 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه :


شرکت داده پژوه ایرانیان واقع در پارک علم و فناوری استان هرمزگان از سال 1387 فعالیت خود را در زمینه پیاده سازی و تولید نرم افزار های سازمانی و تجاری آغاز نمود. تا کنون نرم افزارهایی برای اداره برق منطقه ای، اداره مخابرات، مدیریت پژوهش استانداری، شهرداری و ... تولید و به مرحله اجرا رسانده است. وبسایت شرکت سنیک: www.cenikco.com

1