گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاري

  • دانشجویان گرامی لطفا در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص مباحث درسی به آدرس زیر ایمیل بزنید: azizi.sh23@yahoo.com
سوابق اجرایی

:: داور مجلات تخصصی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مسئول کمیته استعداد درخشان و المپیاد

مؤسسه محل اشتغال : EDO
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مسئول کمیته مشورتی دانشجویی

مؤسسه محل اشتغال : EDO
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مسئول دروس تئوری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر توسعه سلامت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
تاریخ شروع : Jun 15 2019 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: داور مقالات بیستمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: داور مقالات نوزدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی همدان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: داور مقالات چهارمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو مرکز تحقیقات پرستاری علوم پزشکی سمنان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تاریخ شروع : Sep 23 2017 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: عضو مرکز تحقیقات مادر و کودک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تاریخ شروع : Jul 23 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: پرستار

مؤسسه محل اشتغال : آزمایشگاه حکیمان
تاریخ شروع : Aug 23 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : May 21 2010 12:00AM


:: پرستار طرحی

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان دکترعلی شریعتی بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 14 2007 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 11 2009 12:00AM


:: عضو هیات علمی گروه پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 22 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه :


ابتدا بعنوان مربی حق التدریس و سپس عضو هیات علمی
:: مدرس پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی هرمزگان
تاریخ شروع : Jan 21 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jun 20 2012 12:00AM1