گروه آموزشی : دینی و عربی و فلسفه و کلام اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه و کلام

  • دانشجوی گرامی! جهت شرکت در امتحان دوره های فرادرسی معارف به سایت http://ec.nahad.irمراجعه و پس از گذراندن دوره،گواهی آن را به همراه برگه امتحاني تحویل داده یا عکس آن ر ا ارسال نمایید.
طرح های پژوهشی

:: وقوع معجزه از ديدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و فيلسوفان معاصر مسيحی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : Oct 4 2015 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: شهودگرایی اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : Mar 5 2011 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: امکان و مدلول معجزه از دیدگاه فلاسفه و متکلمان مسلمان و فیلسوفان معاصر دین مسیحی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : Jan 9 2014 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: فاعل معجزه از دیدگاه اسلام و مسیحیت

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : Mar 19 2013 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1