گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

پروژه هاي تحقيقاتي

:: طرح هادی روستای اسلام آباد شهرستان رودان

کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Mar 4 2002 12:00AM


:: طرح هادی روستای قلعه کمیزشهرستان رودان

کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Mar 4 2002 12:00AM


:: طرح هادی روستای فاریاب شهرستان رودان

کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Mar 4 2002 12:00AM1