گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

پروژه هاي تحقيقاتي

:: بررسي روابط بارندگي و رواناب در حوضه هاي آبريز استان هرمزگان

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Jan 6 2011 12:00AM


:: ارزيابي كيفيت آب رودخانه هاي هرمزگان

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Jan 2 2011 12:00AM


:: مطالعه برنامه پايش و تكميل ايستگاههاي نمونه برداري رودخانه هاي هرمزگان

کارفرما : اداره کل محیط زیست استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Feb 4 2010 12:00AM


:: مطالعات امکان سنجی احداث شهرک ها و بازارچه های صنایع دستی استان هرمزگان

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Jan 15 2010 12:00AM


:: ارزيابي وضعيت آب در هر يك از بخش هاي كشاورزي ، صنعت و شرب

کارفرما : سازمن مدیریت و برنامه ریزی
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Feb 1 2008 12:00AM


:: مطالعات جامع منطقه نمونه گردشگری ساحل شرقی بندرعباس

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Mar 7 2008 12:00AM


:: مطالعه و تهيه شناسنامه گردشگري و برنامه ريزي اجرايي روستاهای سید سلطان محمد و آبنما (از توابع شهرستان رودان)

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Dec 9 2007 12:00AM


:: مطالعه و تهيه شناسنامه گردشگري و برنامه ريزي اجرايي روستاهای لافت و جزیره لارک (از توابع شهرستان قشم)

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Dec 31 2007 12:00AM


:: تحليل منطقه اي سيلاب شرق هرمزگان

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Jan 2 2006 12:00AM


:: تحليل فضايي بارش هاي بحراني هرمزگان

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Oct 7 2013 12:00AM


:: انجام بیش از 30 طرح مطالعات تفضيلي اجرايي حوضه های مختلف استان - بخش هیدرولوژی

کارفرما : اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Mar 2 2018 12:00AM


:: انجام بیش از 30 طرح مطالعات تفضيلي اجرايي حوضه های مختلف استان- بخش اقليم شناسی

کارفرما : اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Jan 31 2018 12:00AM


:: استخراج دسته منحنی های شدت– مدت – فراوانی ( IDF ) و مقدار – مساحت – مدت ( DAD ) بارندگي ها و ارائه مدل رياضي در استان هرمزگان

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Nov 28 2011 12:00AM


:: بررسي عوامل مؤثر بر رسوب زايي و ارائه مدل هاي همبستگي برآورد رسوب درحوضه هاي آبريز ميناب و جگين هرمزگان

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Sep 29 2010 12:00AM


:: مطالعات امکان سنجی احداث شهرک ها و بازارچه های صنایع دستی استان هرمزگان

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Oct 4 2009 12:00AM


:: محاسبه دبي با دوره برگشت هاي مختلف در حوضه هاي فاقدآمار درشرق هرمزگان

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Oct 27 2011 12:00AM


:: ارزيابي معادلات تبخير- تعرق با استفاده ازمشاهدات لايسي متر و انتخاب مناسب ترين روش در هرمزگان

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Jul 29 2009 12:00AM


:: پايش خشكسالي و پهنه بندي آن در استان هرمزگان

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Nov 3 2006 12:00AM


:: محاسبه دبي با دوره برگشت هاي مختلف در حوضه هاي فاقدآمار درشرق هرمزگان

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Oct 5 2005 12:00AM


:: انجام مطالعات نیازسنجی تاسیسات گردشگری توابع شهرستان بندرعباس و تهیه نقشه جامع تاسیسات گردشگری هرمزگان

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: ارزیابی کیفیت آب شرب شهری در نظام تعرفه و پیش بینی تقاضا در شهر بندرعباس

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Jun 27 2018 12:00AM1