دکتر علیرضا سالارزاده
گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

سمينارها و سخنراني ها

:: ارزیابی سطوح مختلف تغذیه ایی ریز جلبک های Pavlova lutheri و Chaetoceros muelleri بر رشد و بقاء صدفچه مروارید ساز زنی Pteria penguin

محل ارائه : همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده
تاریخ برگزاری : Oct 6 2018 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: اثر رنگدانه آستازانتین روی رشد و میزان بازماندگی پیش مولد میگوی پاسفید(Litopenaeus vannamei) در شرایط خارج از فصل

محل ارائه : چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان
تاریخ برگزاری : Feb 23 2017 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: Study of Species of Vibrio isolated of the population of healty Litopenaeus vannamei in north TIYAB

محل ارائه : First international congress of healthy aqriculure ,healthy nutrition and sane society
تاریخ برگزاری : Jun 24 2015 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: شناسایی گونه ها و تعیین بستر و تغذیه مناسب کرمهای پرتار ( Nereidae ) در منطقه کشندی شهرستان بندرعباس

محل ارائه : دومين همايش ملي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
تاریخ برگزاری : Oct 13 2014 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی زیست شناسی چرخه تولید مثل خیار دریایی (Holothuria scabra ) در سواحل شمالی جزیره قشم ، خلیج فارس

محل ارائه : دومین همایش ملی شیلات و آبزیان
تاریخ برگزاری : Feb 26 2014 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی رژیم غذایی ماهی ملوان (Abudefduf vaigiensis ) در خلیج فارس ( آبهای جزیره ابو موسی )

محل ارائه : دومین همایش ملی شیلات و آبزیان
تاریخ برگزاری : Feb 26 2014 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: مطالعه تاثیر نور خورشید بر عملکرد رشد و زنده مانی لارو میگوی پا سفید غربی(Litopenaeus vannamei ) و مقاومت در برابر استرس شوری

محل ارائه : دومین همایش ملی شیلات و آبزیان
تاریخ برگزاری : Feb 26 2014 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: تنوع گونه های خیار دریایی در خلیج فارس

محل ارائه : همایش ملی پژوهش های محیط زیست خلیج فارس
تاریخ برگزاری : Apr 24 2013 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران1