گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاري

  • دانشجویان گرامی لطفا در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص مباحث درسی به آدرس زیر ایمیل بزنید: azizi.sh23@yahoo.com
سمينارها و سخنراني ها

:: درد در نوزادان

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ برگزاری : Dec 18 2016 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: اينترنت، خانواده و روابط خانوادگي 

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس(همايش)
تاریخ برگزاری : Oct 21 2013 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: نتايج اضطراب دوران بارداري بر مادر و نوزاد 

محل ارائه : تهران- مركز طبي كودكان(همايش)
تاریخ برگزاری : Oct 12 2013 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: سير اضطراب آشکار و پنهان مادران از ابتدا تا انتهاي سه ماهه سوم بارداري 

محل ارائه : تهران-مركز همايش هاي رازي (همايش)
تاریخ برگزاری : Oct 18 2015 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران1