گروه آموزشی : دینی و عربی و فلسفه و کلام اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه و کلام

  • دانشجوی گرامی! جهت شرکت در امتحان دوره های فرادرسی معارف به سایت http://ec.nahad.irمراجعه و پس از گذراندن دوره،گواهی آن را به همراه برگه امتحاني تحویل داده یا عکس آن ر ا ارسال نمایید.
پايان نامه ها

:: بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری

نام دانشجو : امین رضایی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بررسی نقش آراء دیوان عدالت اداری در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندی

نام دانشجو : مرضیه پرکم
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: نظارت مردم بر دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه سیاسی اسلام

نام دانشجو : صفدر سلطانی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بررسی تطبیقی حقوق از کار افتادگان در حقوق ایران و فرانسه

نام دانشجو : زینب گل آذر
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بررسی جایگاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قانون عادی جمهوری اسلامی ایران

نام دانشجو : مجتبی سلمانی
رشته دانشجو : حقوق عمومی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1
1