گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

پايان نامه ها

:: كاربرد روشهاي مقداري پارامتريك در طراحي معماري (نمونه موردي : پاويون ايران در 2015 expoميلان)

نام دانشجو : محدثه استواره
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 12 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی تالار شهر بندرعباس با رویکرد ارتقاء مشارکت شهروندان

نام دانشجو : آسيه سالاري
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 12 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی ساختمان اقامتی و خدماتی با رویکرد بومی گرا در مجتمع آب درمانی گنو

نام دانشجو : محسن رزمينه پوش
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Feb 1 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی مرکز آفرینش هنرهای بومی با رویکرد معماری بومگرا در بندرعباس

نام دانشجو : ليلا احمدي جفرودي
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 2 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحی اقامتگاه موقت کوهستانی درازنو(با رویکرد معماری اقلیم گرا)

نام دانشجو : الهام سعيدي
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Nov 14 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی بازار بندرعباس با رویکرد ارتقاء حس مکان سوم

نام دانشجو : سيده رضوانه موسوي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 11 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحي مجموعه اقامتي موقت براي كارگران ساختماني مهاجر، با رويكرد روانشناسي محيط در حومه شهر بندرعباس

نام دانشجو : كيميا عبداله زاده
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Aug 1 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی دانشکده معماری با رویکرد ارتقاء کیفیت آموزش در شهر اهواز

نام دانشجو : الناز تميزي
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Aug 23 2016 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحي ساختمان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير

نام دانشجو : هدی رجبی فرد
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Aug 30 2015 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1