گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

پايان نامه ها

:: طراحی ساختمان مرکزی ژئو پارک هرمزگان با رویکرد معماری طبیعت گرا در قشم

نام دانشجو : شیما لشکری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 2 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحی ساختمان اداره نوسازی مدارس هرمزگان با رویکرد الگوبرداری از معماری بومی

نام دانشجو : یادگار شمس الدینی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 24 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحی مجتمع مسکونی در بندرعباس با رویکرد طراحی اقلیمی

نام دانشجو : مهیار امیری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 15 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحي باغ گياهشناسي گنو با رويكرد معماري پايدار

نام دانشجو : معصومه حسندوست اصل باكو سرايي
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 21 2016 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحی موزه تاریخ هنر باستان فارس با رویکرد نشانه شناسی معماری ایران باستان

نام دانشجو : سودابه نعيمي
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 18 2016 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحی ساختمان اداری پارک علم و فن آوری با رویکرد انعطاف پذیری فضایی در بندرعباس

نام دانشجو : راحيل نامدار
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Aug 28 2016 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحی مجتمع مسکونی فرهنگیان با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی در شهر بندرعباس

نام دانشجو : شکوفه نوری کوشاهی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Aug 16 2016 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحی مرکز اقامتی توریستی با رویکرد احیای الگوهای معماری سنتی در بندرعباس

نام دانشجو : محمدرضا باوقار
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :در حال انجام
:: طراحي مركز فرهنگي هنري كودكان بندرعباس با رويكرد ايجاد پويايي در معماري

نام دانشجو : زهره پیرهادی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :در حال انجام
:: طراحی مرکز هنر و موسیقی با رویکرد معماری بیونیک در بندرعباس

نام دانشجو : سعید پلاسی زاده
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :در حال انجام
:: طراحی نماد شهری با رویکرد معماری سنتی و بومی در بندرعباس

نام دانشجو : سعید الماسی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :در حال انجام
:: طراحی هتل چهار ستاره با رویکرد بومگرا در بندرعباس

نام دانشجو : فرشته رئیسی فر
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :در حال انجام
:: طراحی هنرستان دخترانه با رویکرد معاصرسازی الگوهای معماری ایرانی- اسلامی در شهر بندرعباس

نام دانشجو : فاطمه رضوانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jul 11 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی ساختمان اداره کل مدیریت بحران با رویکرد اقلیمی در بندرعباس، با تاکید بر بررسی طول سایبان در ضلع جنوبی

نام دانشجو : علي تکريميان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 28 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحي مجتمع تجاری اداری با رويکرد كاهش مصرف انرژی در شهر شیراز

نام دانشجو : حسين عباسي
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 15 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی هتل چهار ستاره با رویکرد معماری بیونیک در منطقه آزاد قشم

نام دانشجو : مريم شمسائي
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 7 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی مجموعه تجاری با رویکرد ارتقاء هویت ایرانی در شیراز

نام دانشجو : نرجس صباغي
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 7 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی مرکز هنرهای نمایشی بندرعباس با رویکرد معماری بومی

نام دانشجو : ایمان رويدل
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Feb 18 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد بهبود فضای یادگیری از دیدگاه روانشناسی محیط در بندرعباس

نام دانشجو : حميد پورايران
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 25 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی پایانه دریایی با رویکرد زمینه گرایی در بندرعباس

نام دانشجو : محمد رضا گوري
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 18 2016 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی ساختمان هتل پنج ستاره با رویکرد معماری پایدار در بندرعباس

نام دانشجو : سميرا عليدادي
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 18 2016 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد نظریه زبان الگوی کریستوفر الکساندر در رشت

نام دانشجو : مولود دشتی ناصرابادی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jun 1 2016 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1