مهندس زینب علی یاس
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

پايان نامه ها

:: طراحی مرکز آفرینش هنرهای بومی با رویکرد معماری زمینه گرا در بندرعباس

نام دانشجو : عارفه نوحه گو
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Apr 21 2019 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی فرهنگسرا با رویکرد مکان سوم با تاکید بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان در شهرستان داراب

نام دانشجو : کیوان جعفری
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 21 2019 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی مجموعه ی اقامتی– درمانی سالمندان با رویکرد حس مکان در بندرعباس

نام دانشجو : سعیده دستوری
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Dec 22 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی خانه باغ شعر و ادب فارسی با رویکرد احیای هویت معماری ایرانی در شهر شیراز

نام دانشجو : سارا مسعودی نژاد
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Aug 23 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی پاتوق (کانون) بانوان با رویکرد افزایش امنیت با استفاده از نظریه CPTED در بندرعباس

نام دانشجو : اسما عسکری
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Aug 23 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1