گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس آزمايشگاه فیزیک مکانیک و الكتريسيته را با اینجانب انتخاب نموده اند می رساند، دستور كار این آزمايشگاه در سايت اينترنتي شركت شرق آزما موجود است. آدرس دانلود دستور كار : http://sharghazma.ir/pdf/new%20ketab%20pdf.pdf
پايان نامه ها

:: بهینه سازی بازده تبدیل توان در سلول خورشیدی ناهمگون توده ای با کنترل پراکندگی نانو ذرات فلزی واستفاده از لایه Zno

نام دانشجو : سید فاضل حسینی
رشته دانشجو : برق-الکترونیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Oct 2 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 618401019000000
1