گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - محيط زيست

پايان نامه ها

:: ارائه برنامه مدیریت پسماند شرکت فولاد هرمزگان با تاکید بر طرح توسعه

نام دانشجو : رسول موسی پور سیاهجل
رشته دانشجو : مدیریت محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Oct 20 2013 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی و مدیریت پسماندهای جامد و ویژه نیروگاه برق بندرعباس

نام دانشجو : مصطفی باصره
رشته دانشجو : مدیریت محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 15 2013 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارزیابی توان اکولوژیک جزیره قشم در راستای اکوتوریسم با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

نام دانشجو : ماریا کوهپایه
رشته دانشجو : مدیریت محیط زیست
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jul 14 2013 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1