الهام صادقی فر
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاري

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : May 13 2019 8:33AM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه