گروه آموزشی : مهندسی برق و الکترونیک
دانشکده : -

  • با سلام قابل توجه کلیه دانشجویان محترمی که برایشان پروژه درسی تعریف شده است. مهلت ارسال پروژه به پایان رسیده است و اکیداً به هیچ پروژه ای که از روز 21 بهمن به بعد ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین به هیچ ایمیلی نیز از این پس پاسخ داده نخواهد شد. کلیه اعتراضات به نمرات اعلام شده، پس از ثبت نمرات، از طریق سایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته : برای ارفاق، دوستانی که پروژه هایشان دیر ارسال شده یا پس از ارزیابی فاقد ارزش یا کم ارزش تشخیص داده شده اند نمره ورقه شان به جای 12 از 20 محاسبه خواهد شد.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه