گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • کلاس جبراني ریاضی پیش در تاريخ 5/24 روز يک شنبه در ساعت 10 تشکيل ميشود هفته آينده کلاس تشکيل نمي شود 5/27 کلاس آخر براي درس دادن تشکيل مي شود.
  • كلاس جبراني براي درس رياضي يك و رياضيات و آمار در تاريخ سه شنبه 95/5/26 در ساعت 11
  • كلاس جبراني براي درس رياضي يك و رياضيات و آمار در تاريخ سه شنبه 95/5/26
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
دو شنبه
سه شنبه ریاضی 1 ریاضی 2 آمارو کاربرد آن در مدیریت آمارو کاربرد آن در مدیریت
چهار شنبه ریاضی 1 ریاضی 2 آمارو کاربرد آن در مدیریت آمارو کاربرد آن در مدیریت
پنج شنبه ریاضیات تکمیلی ریاضیات تکمیلی ریاضیات تکمیلی آموزش ریاضی نظزیه آموزش ریاضی
جمعه